Arquitectura de la Bioconstrucció

LA BIOCONSTRUCCIÓ persegueix minimitzar l’impacte de l’edificació,en la mesura del possible, ajudant a crear un desenvolupament sostenible que no esgoti el planeta sinó que sigui generador i regulador dels recursos emprats per aconseguir un hàbitat saludable i en harmonia amb la resta.

S'ha d'entendre com la forma de construir respectuosa amb tots els éssers vius. És a dir, la forma de construir que afavoreix els processos evolutius de tot ésser viu, així com la biodiversitat. Garantint l'equilibri i la sustentabilitat de les generacions futures.

Per a això s'han de tenir en consideració :
  • GESTIÓ DEL SÒL
  • GESTIÓ DE L'AIGUA
  • GESTIÓ DE L'AIRE
  • GESTIÓ DE L'ENERGIA CONSUM
  • DESENVOLUPAMENT LOCAL

Fotos

Arqgea-Bioconstrucció 01 Arqgea-Bioconstrucció 02 Arqgea-Bioconstrucció 03 Arqgea-Bioconstrucció 04
Bioconstrucció 05 Bioconstrucció 06 Bioconstrucció 07 Bioconstrucció 08
Bioconstrucció 09 Bioconstrucció 10 Bioconstrucció 11 Bioconstrucció 12
Bioconstrucció 13 Bioconstrucció 14 Bioconstrucció 15 Bioconstrucció 16