© Arqgea. Reservats tots els drets. El present lloc web és propietat d'Arqgea. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial sense l’autorització expressa d'Arqgea i dels propietaris dels drets de reproducció i marques. La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comercialització pública o qualsevol altra activitat que es pugui obtenir amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense l’autorització expressa d'Arqgea i/o dels propietaris dels drets i les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent. Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques i drets registrats, propietat d'Arqgea o dels seus proveïdors. Arqgea rebutja tota responsabilitat a conseqüència de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir-ne l’accés, en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. Arqgea rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web; en concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones, connectades mitjançant enllaços a les pàgines web d'Arqgea. Tampoc es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest navegador.