Jordi Masana i Serra
Gerent / Arquitecte Tècnic
Rehabilitació i Restauració / Eficiència Energètica / Nova Arquitectura

Jordi Badia i Pascual

Arquitecte
Bioclimàtica / Bioconstrucció / Ecourbanisme

Ferran Bergonyó
Arquitecte Tècnic
Bioclimàtica / Bioconstrucció

Pere Masana i Serra
Enginyer Tècnic Industrial
Energies Renovables

Meritxell Ribé
Interiorista
Arquitectura Interior
www.meritxellribe.com

Josep Puigdomènech i Canet
Arquitecte Tècnic
Project Manager

Josep Riera
Construcció Sostenible

Antonio Vega
Construcció Sostenible