Energies Renovables

Als elements de la natura que poden subministrar energia se'ls denomina fonts d'energia. Així, es diuen fonts d'energia renovable aquelles a les quals es pot recórrer de forma permanent perquè són inesgotables: per exemple, el sol, l'aigua o el vent. A més, les energies renovables es caracteritzen pel seu impacte ambiental nul en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Les no renovables són aquelles les reserves de les quals són limitades i, per tant, disminueixen a mesura que les consumim: per exemple, el petroli, el carbó o el gas natural. A mesura que les reserves són menors, és més difícil la seva extracció i augmenta el seu cost. Inevitablement, si es manté el model de consum actual, els recursos no renovables deixaran algun dia d'estar disponibles, bé per esgotar-se les reserves o perquè la seva extracció resultarà antieconòmica.

A més de la captació directa de l'energia solar a partir dels elements estructurals de l'edifici (energia solar passiva), existeixen altres possibilitats d'aprofitar les energies renovables a les nostres cases mitjançant la utilització d'equipament específic capaç de transformar en energia útil l'energia del sol, del vent i de la biomassa. Els més habituals són els panells solars, els petits aerogeneradors i les calderes de biomassa.

L'ús generalitzat de les energies renovables no només es justifica per l'estalvi energètic i la rendibilitat econòmica, sinó que a més contribueix a la millora mediambiental, a l'ús de recursos autòctons, a la generació d'ocupació i a la reducció de la dependència energètica externa del nostre país.

Per a les energies renovables, existeixen ajudes oficials per a la compra i instal·lació dels equips. Aquesta informació està disponible i actualitzada a la web www.idae.es i en les webs oficials de les CC.AA. i Agències de l'Energia.

Els sistemes amb major difusió són:

  • Energia solar tèrmica
  • Energia solar fotovoltàica
  • Energia eòlica
  • Biomassa
  • Biocombustibles
  • Energia Geotèrmica
  • Energia Hidroelèctrica