Inspecció Tècnica de l'Edifici

La ITE (Inspecció Tècnica de l'Edifici) , és obligatòria per als edificis de més de 45 anys , i que tenen com a finalitat garantir unes mínimes condicions de manteniment, tant quant a l'habitabilitat, com en el referent a seguretat pels seus habitants així com per a les persones (vianants i residents) i edificis que pugui haver-hi al seu entorn.

La realització de les ITE permetrà:


  • Evitar situacions de risc
  • Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necessitat d'actuació
  • Proporcionar als usuaris informació que els hi permeti orientar i prioritzar les seves inversions
  • Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis
  • Evitar la degradació del parc d'habitatges
  • Donar informació a l'Administració sobre la situació real del parc a fi de poder orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació

Fotos

Arqgea-ite 01 Arqgea-ite 02 Arqgea-ite 03 Arqgea-ite 04
ite 05 ite 06 ite 07 ite 08
ite 09