Pi i Molist - Faç.

PROJECTE EXECUTIU

Adreça:   c/ Pi i Molist, 62-64
Localitat:   Barcelona
Arq. Tècnic:   Joan Batiste Simplicio
Any projecte:   2001

Plànols

PI I MOLIST P01 PI I MOLIST P02