Cooperatives de Vivendes

Una societat cooperativa és una agrupació de persones que comparteixen un interès o una necessitat socioeconòmica tal com l’accés a l’habitatge, locals, ...i que s’uneixen per accedir-hi mitjançant l’autopromoció, en les millors condicions de qualitat i preu possibles. S’accentua l’absència de cap ànim de lucre mercantil, ja que la finalitat principal és l’adquisició del bé a un estricte preu de cost.

Davant l’evidència de la dificultat de la posta en marxa de qualsevol procés immobiliari, és imprescindible comptar amb l’assessorament, direcció i gestió d’un equip professional en la prestació dels serveis d’assessoria jurídica i gestions comercial, financera-comptable, administrativa, tècnica, ...

El sistema de gestió de cooperatives, comunitats de béns o de propietaris té la voluntat de donar resposta a les necessitats dels diferents col·lectius, dissenyant les solucions que millor s’adaptin a cadascun.

Durant el procés immobiliari la transparència, la claredat i la informació continua permeten assolir una tranquil·litat, confiança i seguretat en les tasques de direcció, gestió i assessorament.

arqgea ofereix una gestió immobiliària integral per aconseguir l’equilibri entre el mínim cost i la màxima qualitat. Es busca l’eficàcia i l’eficiència, complint els objectius marcats i rendibilitzant i optimitzant els recursos econòmics, assolint la satisfacció total dels nostres clients.

Per ampliar els coneixements respecte del sistema d’associació cooperatiu es presenten els següents enllaços, bàsicament relacionats amb les cooperatives de vivendes que faciliten l’accés a un bé escàs com és un habitatge assequible.