Direcció Integrada de Projectes (DIP / Project Management)

La Direcció Integrada de Projectes és un servei modern de gestió i direcció de les operacions immobiliàries des de la seva concepció fins al lliurament del projecte edificat a l’usuari complint els requeriments del client.

Ens encarreguem d’impulsar i dirigir el projecte des d’una perspectiva de globalitat, portant a terme els treballs de planificació, coordinació i seguiment de tota l’operació. Es lidera, programa i condueix l’operació cap els objectius de temps, cost i qualitat definits.

Aquest model de gestió té la capacitat d’equilibrar els objectius de cost, temps i qualitat de l’operació adoptant una marc d’actuació i unes bases per a la coordinació de tots els agents i els requeriments implicats en el desenvolupament de l’operació.

Implementem un sistema de control continuat dels processos clau que conformen l’operació tals com l’avaluació financera del projecte, l’anàlisi de viabilitat de la promoció immobiliària, la promoció i gestió del sòl, la gestió del projecte i la seva construcció, la gestió post-venda, ...