Àrea de Gestió

La GESTIÓ és la disciplina d’organitzar i administrar els recursos de manera que es pugui culminar tot el treball requerit de la intervenció dins de l’abast, el temps i cost definits.

La gestió és un esforç temporal per crear un producte o un servei únic. Aquesta autenticitat es dóna per la col·laboració directa amb el client en el desenvolupament i direcció de l’execució dels projectes, aportant solucions que van des d’una GESTIÓ PARCIAL (gestió de la construcció: pressupost, terminis i qualitat, mesures correctores, ...; gestió d’aprovisionament: materials i mà d’obra; gestió del projecte: entregues, redacció, solucions tècniques, ...) fins a una GESTIÓ INTEGRAL (DIP / project management ), passant per serveis d’ASSESSORIA en eficiència energètica, AUDITORIES de projectes, ...

Es vol aconseguir una relació de confiança basada en la qualitat de servei i el tracte humà, el contacte professional i el compromís total. És un servei destacat per la honestedat, l’esforç, la integritat i l’experiència que demostren els equips multidisciplinars de la XARXA arqgea, capacitats per dur a terme projectes d’alta complexitat, ja sigui per volum, especialització tècnica o d’altres particularitats.

Atenent a l’enorme complexitat del procés edificatori és imprescindible comptar amb l’assessorament, la direcció i la gestió d’una xarxa de treball amb habilitats i capacitats per abordar els diferents graus d'intervenció.