Valoracions d’Immobles

Realització dels treballs necessaris per arribar a determinar el preu d’un terreny, edifici o solar en un moment determinat, utilitzant el mètode de comparació, el mètode del cost o el mètode de rentes esperades . La finalitat de la valoració o taxació pot ser diversa: per obtenir una hipoteca, per fer un peritatge judicial, fiscal, ...

La valoració inclou la següent documentació:
 • Informe previ
 • Dades d’identificació
 • Terreny afecte a l’immoble
 • Valoració del sòl
 • Característiques de l’edifici
 • Criteris de la valoració
 • Informació de mercat
 • Valor de reposició net
 • Valor de realització
 • Valor de la taxació
 • Plànols
 • Reportatge fotogràfic
 • Certificat de la valoració