Certificat de Seguretat dels Elements Exteriors

El Certificat de seguretat dels elements exteriors de l'edifici és el document que acredita l'estat de conservació i seguretat dels elements exteriors dels edificis que donen a via pública o que puguin afectar a tercers.

Amb data 19 juny 1999 es va publicar la "Ordenança dels usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona", la qual va derogar l'ordenança sobre "Conservació i seguretat dels paraments exteriors dels edificis". En els seus articles 41, 42 i 43 s'estableix l'obligació de la possessió de l'esmentat certificat, així com dels deures de manteniment dels propietaris.

En aquests moments, tots els edificis de més de 10 anys d'antiguitat de Barcelona, haurien d'estar en possessió del Certificat de Seguretat dels elements exteriors de l'edifici. Un cop aconseguit ha de ser renovat cada 10 anys.