Residència Geriàtrica BCN

ESTUDI DE VIABILITAT (PFC)

Localitat:   Barcelona
Arq. Tècnic:   Jordi Masana Serra
Any projecte:   2001

Plànols

RG BCN P01 RG BCN P02 RG BCN P03 RG BCN P04
RG BCN P05 RG BCN P06 RG BCN P07 RG BCN P08
RG BCN P09 RG BCN P10 RG BCN P11 RG BCN P12
RG BCN P13 RG BCN P14 RG BCN P15

Fotos

Arqgea-RG BCN 01 Arqgea-RG BCN 02 Arqgea-RG BCN 03 Arqgea-RG BCN 04