ARQGEA desenvolupa una àmplia gamma de serveis tècnics que cobreixen diverses àrees de treball. Som experts qualificats en :

·  Rehabilitació d'edificis (rehabilitacions integrals o parcials, reformes interiors, ITEs, dictàmens, …)

·  Nova Arquitectura (bioclimàtica, bioconstrucció, arquitectura orgànica, interiorisme, …)

·  Gestió (organitzar i administrar recursos, equilibrar objectius, coordinar equips, …)

·  Energia (eficiència energètica, renovables, qualificacions i certificacions energètique, auditories, …)

Estem capacitats per dur a terme projectes d’alta complexitat, ja sigui per volum, especialització tècnica o d’altres particularitats.