Ajudes i Subvencions

El parc immobiliari actual és abastament extens i necessitat de millores en diferents graus d’intervenció. És evident que tenir cura del propi edifici o habitatge és un dret i alhora que una obligació per l’usuari.

A efectes de promoció i guany del parc urbà les administracions han apostat per ajudar i subvencionar aquelles accions que permetin mantenir el teixit edificatori en bon estat de salut, implicant la millora de la qualitat de vida dels seus usuaris i del conjunt en general.

A Barcelona, els ajuts de la campanya Barcelona, Posa't Guapa, contempla aportacions econòmiques i assessorament tècnic i administratiu. També, pot subvencionar-se l'assegurança de manteniment de la façana o de les cobertes.

La campanya Guapa i Segura, tindrà una subvenció especial de la Generalitat, que s'afegeix a les subvencions municipals. Tota la gestió dels ajuts, ja sigui autonòmics o de l'Ajuntament, s'ha unificat en una Oficina Mixta, situada a l'Institut Municipal del Paisatge Urbà.

Els ajuts es donaran per a obres en elements i instal•lacions comunes dels edificis: façanes, patis, mitgeres, terrats, fusteria exterior, escales, vestíbuls, ascensors, aïllament tèrmic i acústic, drenatge, xarxes elèctriques, de gas i d'aigua, sistemes contra incendis, plaques solars i fotovoltaiques, i altres. Hi haurà ajuts fins i tot per a antenes col•lectives i per instal•lar la TDT.

En algunes zones concretes de les ciutats, hi ha la possibilitat de posar publicitat a la façana. Per això, s'ha de tramitar la col•locació de lones publicitàries, que mitigaran l'esforç econòmic en la rehabilitació de la façana.