Rehabilitació Integral

La rehabilitació integral és l’adequació de les condicions d’habitabilitat de l’edifici sense alterar la seva configuració exterior ni el seu esquema tipològic bàsic.

La necessitat de cuidar els edificis, de reparar-ne els elements estructurals o els tancaments, la necessitat de millorar les condicions tèrmiques o adequar les instal•lacions, entre d’altres, són actuacions que requeriran l’execució de nombroses obres de rehabilitació i manteniment.

La millora de la nostra qualitat de vida va lligada al manteniment dels edificis que utilitzem i dels espais urbans d'ús privat que configuren l’entorn del nostre habitatge. Aquest manteniment perllonga la seva vida útil en perfectes condicions de seguretat, higiene i habitabilitat.

La rehabilitació implica l’increment del valor de l’immoble en bé de la frenada de la seva depreciació. És manifest que surt molt més rendible mantenir una política de conservació continuada, que deixar que els edificis vagin degradant-se fins a un estat de ruïna.

Fotos

Arqgea-Rehabilitació 01 Arqgea-Rehabilitació 02 Arqgea-Rehabilitació 03 Arqgea-Rehabilitació 04
Rehabilitació 05 Rehabilitació 06 Rehabilitació 07 Rehabilitació 08
Rehabilitació 09 Rehabilitació 10 Rehabilitació 11 Rehabilitació 12
Rehabilitació 13 Rehabilitació 14 Rehabilitació 15 Rehabilitació 16