Reforma Interior

La reforma interior és una intervenció necessària per mantenir la vida útil de l’immoble en perfectes condicions de seguretat i higiene, essent un dret i alhora una obligació per l’usuari.

Sempre implica una millora de la qualitat de vida, creant un entorn més saludable on desenvolupar les nostres activitats bàsiques. Es premia amb nous espais organitzats i ben distribuïts que donen accés a noves sensacions amb els jocs cromàtics, textures, instal·lacions, ... a més d’aportar confort i equilibri particular i col·lectiu.

Fotos

Arqgea-Interiors 01 Arqgea-Interiors 02 Arqgea-Interiors 03 Arqgea-Interiors 04
Interiors 05 Interiors 06 Interiors 07 Interiors 08