Restauració de Façanes i Mitgeres

Restaurar: reparar, renovar o tornar una cosa a aquell estat o estimació que abans tenia.

Els objectius d'una restauració són mantenir i recobrar en essència el resplendor i bellesa plàstica de tots els elements arquitectònics d'una edificació, tals com els esgrafiats, motllures, ornaments, ...

La complexitat dels components d'una façana i l'exposició permanent als agents externs la fan especialment vulnerable, són moltes les patologies i vicis constructius que ens podem trobar a les façanes. Cal estudiar cada cas i aplicar les millors solucions constructives per garantir la seva seguretat i realçar la seva imatge.

El mal estat de les façanes té una importància creixent en les polítiques urbanístiques dels ajuntaments. Es tracta no només de netejar la cara a la ciutat, fent que els seus ciutadans se sentin orgullosos, i de conservar el patrimoni, sinó també d'augmentar la seguretat i evitar despreniments de balcons i cornises.

No s'ha d'oblidar que un bon manteniment de la façana és una obligació legal, però també una forma d'allargar la vida del patrimoni, de garantir la seguretat dels ciutadans i de mantenir viva la imatge d'una localitat.

En algunes zones concretes de les ciutats, hi ha la possibilitat de posar publicitat. Per a això, s'ha de tramitar la col•locació de lones publicitàries, que mitigaran l'esforç econòmic en la rehabilitació de la façana.

Fotos

Arqgea-Façanes 01 Arqgea-Façanes 02 Arqgea-Façanes 03 Arqgea-Façanes 04
Façanes 05 Façanes 06 Façanes 07 Façanes 08
Façanes 09 Façanes 10 Façanes 11 Façanes 12
Façanes 13 Façanes 14 Façanes 15 Façanes 16