Rehabilitació Energètica

La rehabilitació energètica és un conjunt de millores en els edificis, que mitjançant unes actuacions sobre els paraments exteriors (façanes i cobertes), les finestres i els vidres, la il·luminació, les instal.lacions, ... tenen com a objectiu reduir la demanda i el consum energètic.

La rehabilitació energètica suposa un estalvi en les factures de gas, aigua i electricitat; s’avança cap a una adaptació a la normativa europea, Objectiu 20-20-20; suposa una millora en la comoditat i qualitat de vida de la persona que l’habita; i en clau d'inversor, un increment de valor del patrimoni, tant a l’hora de vendre com de llogar en l'actual mercat competitiu.

Un correcte aïllament tèrmic permet reduir el consum energètic i les emissions de CO2 dels edificis fins a un 50%, a més de ser una mesura sostenible i la més barata, eficaç i senzilla per a la seva implementació.

ARQGEA analitza i assessora sobre quines son les millors actuacions a adoptar, atenent a la viabilitat tècnica i econòmica de la inversió i el seu temps d'amortització.

ARQGEA troba el punt d'equilibri entre una correcta actuació sobre l'envolupant i l'adequada elecció dels sistemes de generació d'energia, essent clau per garantir un projecte reeixit de Rehabilitació Energètica Integral.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  =  ESTALVI INTEL.LIGENT

Fotos

Arqgea-Rehabilitació Energètica 01 Arqgea-Rehabilitació Energètica 02 Arqgea-Rehabilitació Energètica 03 Rehabilitació Energètica 04
Rehabilitació Energètica 05 Rehabilitació Energètica 06 Rehabilitació Energètica 07 Rehabilitació Energètica 08
Rehabilitació Energètica 09 Rehabilitació Energètica 10