Escola Bressol

AVANTPROJECTE

Localitat:   Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona
Arquitecte:   Jordi Badia Pascual - (La Ciutat Verda)

Plànols

Bressol 01 Bressol 02 Bressol 03 Bressol 04
Bressol 05 Bressol 06 Bressol 07 Bressol 08