Hotel Mas La Boella

DIRECCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE EXECUTIU + DIRECCIÓ FACULTATIVA

Adreça:   Complex "La Boella" Km12 - T11
Localitat:   La Canonja, Tarragona
Arquitecte:   Carles Cugat Masó
Arq. Tècnic:   Jordi Masana Serra
Any projecte:   2007
M² sup. constr.:   665,56 m²
M² sup. urb.:   626,54 m²
Col.laboradors:   Comsa Emte, Estrella Salietti

Plànols

LA BOELLA P01 LA BOELLA P02 LA BOELLA P03 LA BOELLA P04
LA BOELLA P05 LA BOELLA P06 LA BOELLA P07 LA BOELLA P08
LA BOELLA P09 LA BOELLA P10 LA BOELLA P11 LA BOELLA P12

Fotos

Arqgea-LA BOELLA 01 Arqgea-LA BOELLA 02 Arqgea-LA BOELLA 03 Arqgea-LA BOELLA 04
LA BOELLA 05 LA BOELLA 06 LA BOELLA 07 LA BOELLA 08
LA BOELLA 09 LA BOELLA 10 LA BOELLA 11 LA BOELLA 12
LA BOELLA 13 LA BOELLA 14 LA BOELLA 15 LA BOELLA 16